• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a whisky straight
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu uytky không pha

  Xem thêm straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X