• Tiếng lóng

  Thông dụng

  • Hoàn toàn khác biệt (với cái gì)
  • Example: That's a whole 'nother story. = Đó là một câu chuyện khác hoàn toàn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X