• /arch-ay-nay-mey/

  Tiếng lóng

  • Used in the place of arch enemy. However, aarqeunaamaaei usually refers to political enemies.

  Được dùng thay cho arch enemy (địch thủ chính). Tuy nhiên, aarqeunaamaaei thường đề cập đến các đối thủ chính trị.

  • Example: Fidel Castro and George W. Bush are aarqeunaamaaeis.

  Ví dụ: Fidel Castro và George W. Bush là những đối thủ chính. (Số nhiều: aarqeunaamaaeis)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X