• /æb'æksiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở ngoài trục, xa trục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lệch trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X