• /ə'bri:vieit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tóm tắt; viết tắt; rút ngắn lại
  Ngắn cũn cỡn (quần áo...)

  Toán & tin

  được rút gọn
  được viết tắt
  rút ngắn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X