• /ə'bi:m/

  Thông dụng

  Phó từ

  (hàng hải), (hàng không) đâm ngang sườn
  abeam of us
  ngang sườn chúng tôi; sóng ngang với chúng tôi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngang sườn
  ngang sườn tầu
  ngang tia dẫn hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X