• /eibaiou'sestən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh học) chất vô cơ lơ lửng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X