• /æb'leʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể)
  (địa lý,địa chất) sự tải mòn (đá)
  (địa lý,địa chất) sự tiêu mòn (sông băng)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tải mòn
  tan mòn

  Y học

  sự bong tách
  sự cắt bỏ một mô, một phần của cơ thể hoặc vùng sinh trưởng bất thường

  Điện lạnh

  sự bốc bay

  Kỹ thuật chung

  sự cắt bỏ
  sự khắc mòn
  sự mòn
  sự tải mòn
  sự tan mòn
  sự thải

  Địa chất

  vật liệu mài, bột mài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X