• /ə'brʌptnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất ngờ, sự đột ngột, sự vội vã
  Tính cộc lốc, tính lấc cấc; sự thô lỗ
  Thế dốc đứng, sự hiểm trở; sự gian nan
  Sự trúc trắc, sự rời rạc (văn)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự hiểm trở
  thế dốc đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X