• /æb'sisə/

  Thông dụng

  Danh từ (toán học)

  Toạ độ trong một hệ thống toạ độ Đề-các-tơ vuông góc

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  độ hoành

  Kỹ thuật chung

  hoành độ

  Giải thích VN: Trục có định hướng nằm ngang tại đồ thị.

  trục hoành

  Giải thích VN: Trục có định hướng nằm ngang tại đồ thị.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X