• Điện

    máy hấp thu

    Giải thích VN: Máy làm lạnh hơi được bộ hấp thụ hút đi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X