• Tiếng lóng

    • Exclam: A jocular and intentional mispronunciation of "I'll be seeing you!"

    Thán từ: Một cách bông đùa và phát âm sai có chủ định của "I'll be seeing you!" (Tôi sẽ gặp bạn!)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X