• /ə'klaimətai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác acclimatation

  Danh từ

  Sự thích nghi khí hậu, sự làm hợp thuỷ thổ

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Sự thích nghi môi trường
  Thích nghi mang tính sinh lí hoặc hành vi của một sinh vật đối với những biến đổi của môi trường.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X