• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) thang dây (ở bên sườn tàu thuỷ để lên xuống các xuồng nhỏ)

  Giao thông & vận tải

  thang bên mạn

  Xây dựng

  thang dây

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X