• /əˌsitlˈkoʊlin/

    Y học

    muối của acetic axit với chất choline hữu cơ căn bản

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X