• Hóa học & vật liệu

  sự hàn bằng axetilen

  Xây dựng

  sự hàn dùng khí axetylen
  sự hàn hơi đá

  Kỹ thuật chung

  hàn gió đá

  Giải thích VN: Hàn oxy - axêtilen.

  hàn hơi
  sự hàn bằng axetylen
  sự hàn bằng oxy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X