• /ə'kroumətizm/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) tính tiêu sắc
  Tính không màu, tính không sắc

  Chuyên ngành

  Vật lý

  tính vô sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X