• /ə'sikjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình kim; kết tinh thành hình kim

  Chuyên ngành

  Y học

  hình kim, nhọn

  Kỹ thuật chung

  hình kim
  acicular martensite
  mactenxit hình kim

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X