• (đổi hướng từ Actuaries)
  /ˈæktʃuˌɛri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyên viên thống kê (tỷ lệ sinh đẻ, bệnh tật, thất nghiệp...)
  (sử học) viên giữ sổ đăng ký; viên quản lý văn khế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) chuyên viên tính toán bảo hiểm

  Xây dựng

  chuyên viên thống kê

  Kinh tế

  chuyên viên tính toán bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X