• Cơ khí & công trình

  cái trợ động

  Ô tô

  cơ cấu chấp hành

  Toán & tin

  cơ chế truy cập
  cơ chế truy xuất

  Giải thích VN: Là một cơ chế điều khiển đĩa dùng để di chuyển đầu đọc/ghi tới vị trí mong muốn trên đĩa.

  Xây dựng

  sự dẫn động máy

  Điện tử & viễn thông

  bộ phận thao diễn

  Điện

  bộ tác động
  cơ cấu chấp hành

  Kỹ thuật chung

  bộ dẫn động
  bộ khởi động
  bộ kích động
  bộ kích thích
  bộ phận truyền động
  cơ cấu phát động
  cơ cấu điều chỉnh
  cơ cấu truyền động
  hệ khởi động
  phần tử dẫn động

  Cơ - Điện tử

  Bộ dẫn động, bộ kích động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X