• Điện tử & viễn thông

    ăng ten Adcock

    Giải thích VN: Loại ăng ten định hướng có hai dây đứng ở vùng một nửa bước sóng ngược, nối ngược pha có đồ thị bức xạ hình số 8.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X