• Điện

  bộ dò hướng Adcock

  Giải thích VN: Bộ dò hướng sử dụng một hay nhiều cặp ăng ten Adcock.

  Điện tử & viễn thông

  bộ tìm phương Adcock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X