• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  linh kiện bổ sung

  Xây dựng

  món thêm vào

  Kỹ thuật chung

  bổ sung

  Giải thích VN: Đây là các chương trình bổ sung trong các ứng dụng. Các chương trình này thường không được cài đặt ở chế độ Typical.

  phần bổ sung
  phần thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X