• Toán & tin

    chương trình bổ sung

    Giải thích VN: Chương trình phụ trợ hoặc tiện ích được thiết kế để cùng hoạt động và mở rộng các khả năng của chương trình ứng dụng. Các chương trình bổ sung này có thể do những người viết phần mềm khác biên soạn nên (ví dụ. Allways do hãng Funk Software biên soạn cho Lotus 1 - 2 - 3), hoặc được ghép luôn trong trình ứng dụng đó (như) các chương trình kiểm tra, duyệt lại các tệp, và các chương trình " what-if" nằm trong nhiều chương trình bảng tính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X