• Thông dụng

  Danh từ

  Sự cháy khô, sự khô nứt ra( vì ánh mặt trời,...)

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  tính dễ cháy, tính cháy được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X