• Môi trường

    Phương pháp xử lý cao cấp
    Mức độ xử lý nước thải chặt chẽ hơn xử lý thứ cấp, đòi hỏi phải giảm được 85% nồng độ các chất ô nhiễm thông thường hay giảm thiểu đáng kể những chất ô nhiễm đặc biệt. Phương pháp này đôi khi được gọi là giai đoạn xử lý tam cấp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X