• Thông dụng

    Tính từ

    mang tính đối kháng (thường để chỉ tính chất của các đảng phái hoặc hệ thống chính trị)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X