• /ədv´ə:təns/

  Thông dụng

  Cách viết khác advertency

  Danh từ
  Sự chú ý, sự lưu ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X