• /¸iə´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phong hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tác dụng của gió

  Địa chất

  sự phong hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X