• Môi trường

    Xử lý hiếu khí
    Quá trình vi khuẩn phân giải những hợp chất hữu cơ phức tạp với sự có mặt của oxy và nhờ năng lượng giải phóng để tái sinh và phát triển. (Những quá trình như vậy gồm việc sục khí kéo dài, lọc nhỏ giọt, và dùng bộ tiếp xúc sinh học rotor qu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X