• /¸ɛərou´embə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) bệnh khí ép

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bệnh khí ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X