• /´ɛərou¸fɔil/

  Thông dụng

  Cách viết khác airfoil

  Danh từ

  Cánh máy bay

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cánh (máy bay)

  Giao thông & vận tải

  kết cấu dạng cánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X