• /,ægri'kʌltʃərəlist/

  Thông dụng

  Cách viết khác agriculturist

  Danh từ
  Nhà nông học ( (cũng) scientific agriculturalist)
  Nhà nông; người làm ruộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X