• /ə´hɔi/

  Thông dụng

  Thán từ

  (hàng hải) bớ! ới! (tiếng thuỷ thủ dùng để gọi thuyền, tàu)
  ship ahoy!
  ới thuyền!
  all hands ahoy!
  tất cả lên boong!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X