• Y Sinh

    được đo bằng dEtr chia cho dm, đơn vị đo là Gray trong đó dEtr là tổng động năng ban đầu của những hạt mang điện bị ion hoá giải phóng từ những hạt ion hoá không mang điện trong một khối không khí dm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X