• Điện

    cuộn cảm điện lõi rỗng

    Giải thích VN: Dây cuốn quanh một khung cách điện không có lõi kim loại. Cuộn dây cảm cuốn không cần lõi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X