• Ô tô

    hệ thống nạp & xả khí

    Giải thích VN: Thiết bị sử dụng để cung cấp không khí cho động cơ và đưa khí đã cháy từ động cơ ra ngoài.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X