• Thông dụng

  Tính từ

  Được chuyên chở bằng máy bay
  (quân sự) được tập luyện đặc biệt cho những cuộc hành quân có sử dụng máy bay
  airborne cavalry
  kỵ binh bay
  sư đoàn không vận
  an airborne division
  Ở trên không, đã cất cánh, đã bay lên
  all planes are air-borne
  tất cả máy bay đều đã cất cánh

  Kỹ thuật chung

  đang bay
  do không khí
  ở trên không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X