• /´ɛə¸lift/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vận chuyển (đồ tiếp tế, quân lính...) khẩn cấp bằng máy bay; cầu không vận; cầu hàng không

  Động từ

  Vận chuyển bằng phương thức cầu hàng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X