• /ə'li:/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ

  (hàng hải) dưới gió, phía dưới gió

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dưới gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X