• /æl´freskɔu/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ

  Ở ngoài trời
  to live alfresco
  sống ở ngoài trời
  an alfresco feast
  bữa tiệc ở ngoài trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X