• / ˌældʒəˈbreɪɪk /

  Thông dụng

  Phó từ

  Về phương diện đại số, theo phương pháp đại số

  Toán & tin

  một cách đại số

  Kỹ thuật chung

  đại số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X