• (đổi hướng từ Alkaloids)
  /´ælkə¸lɔid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Ancaloit

  Chuyên ngành

  Y học

  ancaloit một trong các nhóm kbác nhau của các chất chứa nítrogen

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X