• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Hoặc được cả hoặc mất hết
  playing an all-or-nothing game
  đánh bạc hoặc được cả hoặc mất hết
  Không mảy may thoả hiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X