• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác allelotaxy

  Danh từ

  Tính phát triển tương ứng mầm phôi

  Y học

  sự phát triển từ nhiều cấu trúc phôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X