• /ə´li:viətiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác alleviatory

  Tính từ
  Làm giảm đau, làm dịu, làm khuây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X