• /´ælə¸gra:f/

  Thông dụng

  Danh từ
  (ngôn ngữ) biến thể của chữ cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X