• /¸ælfə´betik/

  Thông dụng

  Cách viết khác alphabetical

  Tính từ

  (thuộc) bảng chữ cái, (thuộc) bảng mẫu tự
  Theo thứ tự chữ cái, theo thứ tự abc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chữ
  ký tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X