• Môi trường

    Nhiên liệu thay thế
    Những chất thay thế chất lỏng truyền thống, nhiên liệu chuyển hoá từ dầu dùng cho động cơ xe như xăng và dầu điêzen. Gồm các hỗn hợp nhiên liệu cồn với xăng, rượu mêtylic, rượu êtylic, khí nén tự nhiên và các chất khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X