• /¸æmbi´dekstə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác : (ambidexterous)
  thuận cả hai tay
  Lá mặt lá trái, hai mang, ăn ở hai lòng

  Danh từ

  Người thuận cả hai tay
  Người lá mặt lá trái, người hai mang, người ăn ở hai lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X